Lead Generation คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดอย่างไร?

สำหรับนักการตลาดออนไลน์ที่เน้นเรื่อง Content Marketing หรือการตลาดแบบ Inbound Marketing สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในกระบวนการเหล่านี้คือ Lead Generation ที่เพิ่มยอดขายได้มาก เพราะช่วยให้ทำการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต้องเสียเวลาหาลูกค้าด้วยตนเอง ซึ่งไม่มีอะไรบ่งบอกว่าสนใจหรือไม่สนใจสินค้าหรือบริการของเรา Lead Generation คืออะไร? ก่อนจะพูดถึง Lead Generation เราต้องอธิบายก่อนว่า Lead ในที่นี้ หมายถึง ‘ว่าที่ลูกค้า’ ในกระบวนการทำการตลาดแบบ Inbound Marketing ที่เน้นการทำคอนเทนต์เพื่อดึงดูดให้คนทั่วไปสนใจและกลายมาเป็นลูกค้าในที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบัน อาจไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าทันทีเมื่อเห็นข้อมูล จึงต้องใช้เวลาในการทำการตลาดมากขึ้น Lead Generation จึงหมายถึงการสร้าง Lead หรือว่าที่ลูกค้าของเราให้เพิ่มขึ้น โดยทำให้ลูกค้าสนใจสินค้าและบริการของเราในระดับหนึ่ง และทิ้งข้อมูลเพื่อการติดต่อไว้ ทำให้เรามีลิสต์รายชื่อของว่าที่ลูกค้าในมือ เพื่อที่จะได้ทำการตลาดในขั้นตอนต่อไปสำหรับการเปลี่ยน Lead ให้เป็น Customer หรือลูกค้าของเรานั่นเอง ความสำคัญของ Lead Generation ทำให้คนทั่วไปเริ่มสนใจสินค้าหรือบริการของเรา กลายเป็นว่าที่ลูกค้า และนำไปสู่การเป็นลูกค้าได้ ได้รับ Contact Information หรือข้อมูลการติดต่อจาก Lead […]

Return on Investment (ROI) คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดอย่างไร?

การทำการตลาดใดๆ ก็ตาม การวัดและประเมินผลออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างแน่นอนจะทำให้การวางแผนการตลาดในอนาคตมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งตัวช่วยในการวัดผลตอบแทนก็คือการคำนวณ Return on Investment (ROI) ที่จะทำให้มองเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบแผนการตลาดแต่ละแบบว่าแบบไหนได้ผลดีกว่ากัน Return on Investment (ROI) คืออะไร? Return on Investment หรือย่อว่า ROI คือ การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน กล่าวคือ เมื่อเราลงทุนอะไรไปสักอย่าง เราต้องการทราบหรือประเมินได้ว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่ จึงมีการวัดผลตอบแทนนั่นเอง โดยการลงทุนทุกประเภทที่ใช้เงินทุนสามารถวัดค่า ROI ได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Google Ads (AdWords) การทำโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมไปถึงการออกบูท การทำแคมเปญต่างๆ โดย ROI ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแปลว่าใช้เงินลงทุนน้อย แต่ได้ผลลัพธ์มากนั่นเอง การคำนวน Return on Investment (ROI) วิธีการคำนวณ ROI มีสูตรดังนี้           กำไรสุทธิ […]

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์ คืออะไร? มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร?

ในปัจจุบัน โปรแกรมสำเร็จรูปมีส่วนช่วยอย่างมากในการทำบัญชีของธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงมีอินเทอร์เน็ต ทำให้สะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องรอข้อมูลทางบัญชีเป็นเดือนเหมือนแต่ก่อน โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์ คืออะไร? โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์ คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางบัญชีและประมวลผล โดยทำงานครอบคลุมตามระบบที่เราติดตั้ง เช่น ระบบบริหารงานขาย โปรแกรมจะสามารถบันทึกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี, ระบบคลังสินค้า โปรแกรมจะสามารถเพิ่มลดจำนวนสินค้าในสต็อกได้อัตโนมัติ และระบบบริหารบัญชี ที่บันทึกใบวางบิลสำหรับแจ้งหนี้ลูกค้าได้ตรงเวลา เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์ ต้องใช้งานบนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ อย่างคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แล็บท็อป และสมาร์ทโฟน ทำให้มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้โปรแกรมได้ทุกที่ทุกเวลา โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์เหมาะกับร้านค้าออนไลน์หรือธุรกิจ SME ที่เป็นธุรกิจขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะช่วยในการลดต้นทุนในการจ้างนักบัญชี และทำให้การทำบัญชีด้วยตนเองมีขั้นตอนที่สะดวกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้แบบ Real Time ความสำคัญของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์ 1. เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจการทำบัญชีแต่เดิมกว่าจะรู้ข้อมูลทางบัญชีอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การวางแผนงานก็จะไม่รัดกุม เช่น ไม่รู้จำนวนสินค้าในสต็อก ณ ปัจจุบัน แต่โปรแกรมบัญชีจะบันทึกข้อมูลและประมวลผลทันทีเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น เมื่อทราบข้อมูลทางบัญชี ณ ปัจจุบัน ก็จะทำให้วางแผนงานได้ดีขึ้น 2. จัดเก็บข้อมูลบัญชีอย่างเป็นระเบียบโปรแกรมจะมีการจัดรายการบัญชีเป็นหมวดหมู่โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวทางบัญชีขึ้น ทำให้ไม่ต้องคอยแยกหมวดหมู่เอกสารด้วยตนเอง […]

Digital Disruption คืออะไร? ส่งผลต่อธุรกิจต่างๆ อย่างไร?

เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในชีวิตประจำวัน และธุรกิจต่างๆ ก็คือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งแน่นอนว่ามีข้อดีมากมาย แต่ข้อเสียก็มีเช่นกันสำหรับธุรกิจเดิมที่มีอยู่ หลายธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมาก แต่หลายธุรกิจที่ไม่ยอมปรับตัวก็อาจต้องพ่ายแพ้แล้วล้มเลิกกิจการในที่สุด ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีดิจิทัลเรียกว่า “Digital Disruption” Digital Disruption คืออะไร? Digital Disruption คือ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ แพลตฟอร์ม และนวัตกรรมต่างๆ ที่อิงเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบหลายภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจเดิม ผลิตภัณฑ์เดิม ทำให้การทำงานและการใช้งานส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลง และที่มีผลกระทบมากที่สุดคือมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการเดิมที่มีอยู่ ทำให้ธุรกิจเดิมต้องเปลี่ยนแปลงตามให้ทันเทคโนโลยี ไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องเลิกกิจการได้ การสังเกตว่าสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเป็น Digital Disruption ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือไม่ ให้สังเกต 3 ข้อ ดังนี้ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นแก้ปัญหาในแบบที่ไม่เคยแก้ได้มาก่อน เช่น บริการเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น บริการชมภาพยนตร์บนสตรีมมิ่ง เกิดตลาดใหม่ อย่างการเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อาจไม่เคยรู้ว่ามีความต้องการนี้มาก่อน เช่น แอพพลิเคชั่นหาคนร่วมรับประทานอาหารที่ร้านต่างๆ สำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนไปกินอาหารที่เหมาะกับการกินหลายคน เช่น ชาบู หมูกระทะ เกิดขึ้นด้วยพื้นฐานของดิจิทัล ถ้าเกิดขึ้นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิจิทัลก็ไม่ถือว่าเป็น Digital Disruption Digital Disruption […]

10 ข้อควรรู้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ E-Commerce

E-Commerce (อี คอมเมิร์ช) หรือ การทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายคนหันมาให้ความใส่ใจ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ แต่การจะเริ่มต้นทำธุรกิจ E-Commerce ก็มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้และศึกษาก่อน เพราะไม่ใช่เพียงการใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้าอย่าง Facebook, LINE หรือ Instagram เท่านั้น สิ่งควรรู้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ E-Commerce 1. เลือกตลาดและลูกค้า การกำหนดตลาดและลูกค้าจะช่วยให้เป้าหมายของคุณชัดเจนขึ้น ทั้งสินค้าที่จะขาย กลยุทธ์การขาย และทำให้คุณหาข้อมูลก่อนจะลงมือทำธุรกิจ E-commerce ได้ง่ายขึ้นด้วย 2. สร้าง Story ของตนเอง ปัจจุบันการสร้างแบรนด์ต่างๆ Story หรือเรื่องราวความเป็นมาสำคัญมาก เพราะจะทำให้ลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกร่วมไปกับแบรนด์ของเราได้ง่าย และสร้างความน่าสนใจของแบรนด์ ซึ่ง Story ที่ว่านั้นต้องควรมาจากประสบการณ์ของผู้สร้างแบรนด์จริงๆ และมีจุดที่ยากลำบาก หรือเป็นปัญหาเดียวกันกับที่ลูกค้ามี ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันกับเขา และเราได้นำเสนอหนทางแก้ไขด้วยสินค้าหรือบริการของเรานั่นเอง 3. ตั้งชื่อแบรนด์หรือธุรกิจที่จำง่าย สื่อถึงสินค้า ควรตั้งชื่อแบรนด์หรือธุรกิจที่จดจำได้ง่ายและสื่อถึงสินค้าที่ขาย เพราะคนทั่วไปจะได้เข้าใจว่าแบรนด์ของเราขายอะไร รวมถึงถ้าใช้ชื่อที่ดี ก็สามารถคิดโฆษณาที่ติดตลาดได้ไม่ยากด้วย 4. ตั้งชื่อโดเมนที่สั้นและจำง่าย สื่อถึงสินค้า นอกจากตั้งชื่อธุรกิจแล้ว ชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์สำหรับขายสินค้าของเราก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยต้องสอดคล้องกับชื่อธุรกิจและสื่อถึงธุรกิจของเรา […]

NDA (Non-disclosure Agreement) สัญญารักษาความลับคืออะไร?

การเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลของบริษัทถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญหากถูกนำไปเผยแพร่หรือรั่วไหลไปสู่คู่แข่งแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงจนอาจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ ในการดูแลข้อมูลความลับของบริษัทนั้นทำได้หลากหลายวิธี โดยการทำ NDA (Non-disclosure Agreement) สัญญาหรือสัญญารักษาความลับ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยอยู่เสมอ NDA (Non-disclosure Agreement) คืออะไร? NDA (Non-disclosure Agreement) หรือ สัญญารักษาความลับ คือ สัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและอีกฝ่ายเป็นผู้รับข้อมูล หรือคู่สัญญาอาจเปิดเผยข้อมูลทั้งสองฝ่าย โดยทั่วไปในสัญญารักษาความลับจะกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและมีการกำหนดว่าผู้รับข้อมูลนั้นสามารถใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลได้ภายในระยะเวลาใด ข้อมูลในสัญญา NDA มักมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ วันและสถานที่ทำสัญญา ตัวตนของ “ผู้ให้ข้อมูล” และ “ผู้รับข้อมูล” จุดประสงค์ของการทำสัญญา ความหมายของข้อมูลที่เป็นความลับ ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับ ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ เงื่อนไขอื่นๆ เช่น การเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีผู้รับข้อมูลทำผิดเงื่อนไขในสัญญา นอกจากนี้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรขอเอกสารแสดงตัวตนจากอีกฝ่าย เช่น สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มาเก็บไว้ประกอบสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าคู่สัญญามีตัวตนจริง และควรจัดทำสัญญารักษาความลับเป็น 2 ฉบับหรือมากกว่าเพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้เก็บไว้อ้างอิงและใช้เป็นหลักฐานได้ โดยภายในสัญญาควรจะลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและมีพยานร่วมลงนามด้วย NDA สำคัญต่อบริษัทอย่างไร? NDA เป็นสัญญาที่สำคัญสำหรับบริษัทต่างๆ ในแวดวงธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะไม่รั่วไหลออกจากบริษัทโดยผู้ที่รับข้อมูล เพราะข้อมูลแต่ละประเภทต่างก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ส่งผลถึงการทำธุรกิจทั้งสิ้น เช่น สูตรอาหาร […]

AED เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

เครื่อง AED เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ เครื่อง AED (Automated External Defibrillator) คือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ โดยเป็นเครื่องมือแพทย์ขนาดพกพาสำหรับใช้ยามฉุกเฉิน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นภาวะหนึ่งที่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทันท่วงที เครื่อง AED สามารถวินิจฉัยอาการและทำการรักษาอาการโดยส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นหัวใจได้อัตโนมัติ เพื่อหยุดภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติและเพิ่มโอกาสที่หัวใจจะกลับมาเต้นเป็นปกติได้อีกครั้ง ในปัจจุบัน เครื่อง AED ถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก และช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้มากขึ้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพหรือรถพยายาบาลจะเดินทางมาถึง จึงเริ่มมีการติดตั้งอยู่ในสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมาก เช่น สำนักงาน คอนโด ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นต้น วิธีการใช้งานเครื่อง AED ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อผู้ป่วยมีภาวะอาการหัวใจเต้นผิดปกติ เครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้านี้เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่สำคัญอย่างมาก โดยสามารถอ่านคลื่นหัวใจและส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อไปกระตุ้นให้หัวใจให้กลับมาเต้นในจังหวะที่ถูกต้อง ซึ่งบุคคลทั่วไปที่ได้รับการฝึกอบรบก็สามารถใช้งานได้ไม่ยาก ตัวเครื่อง AED มาพร้อมกับระบบที่สามารถวิเคราะห์คลื่นหัวใจ แล้วแจ้งคำแนะนำและขั้นตอนการใช้งานได้อัตโนมัติผ่านรูปภาพประกอบที่ตัวเครื่องและเสียงพูด ผู้ใช้จึงสามารถทำตามได้ โดยทั่วไปแล้ววิธีการใช้งานเครื่อง AED ก็คือ ให้วางแผ่นเหล็ก (Pad) ไว้ที่ตำแหน่งหน้าอก และรอให้เครื่องตรวจสอบคลื่นหัวใจ เมื่อเครื่องวิเคราะเสร็จแล้วจะขึ้นสัญญาณให้ผู้ใช้รับรู้ จากนั้นให้กดปุ่มเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าตามคำแนะนำของเครื่อง

XML ภาษาสำหรับพัฒนาข้อมูลข่าวสาร

บทคัดย่อ   นับแต่ web page ที่เขียนด้วยภาษา HTML เริ่มมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 ได้มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายจนทำให้มี web page จำนวนมากมายมหาศาล แต่ด้วยข้อจำกัดและข้อด้อยบางประการของ HTML ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องของผู้ใช้ในบางประการใด จึงได้มีการพัฒนาภาษาใหม่ขึ้นมาใหม่เรียกว่า XML (eXtensive Markup Language) มาช่วยเสริมการทำงานของ HTML ซึ่งเป็นการทำงานกับข้อมูลโดยตรง สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดย Application บนเว็บได้ชัดเจน และใช้ฟอร์มที่ยืดหยุ่นได้ตามมาตรฐาน HTML หรือ Hyper Text Markup Language      2888     สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของ XML คือ ความสะดวกในการจัดการด้านระบบการติดต่อกับผู้ใช้จากโครงสร้างของข้อมูล โดยสามารถนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาแสดงผลและประมวลผลร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า รายการสั่งซื้อ ผลการวิจัย รายการรับชำระเงินข้อมูลเวชระเบียน รายการสินค้าหรือข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ ก็สามารถแปลงให้เป็น XML ได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับข้อมูลให้เป็น HTML […]

เจาะลึก สาวเท้าแห่งหนอุรุไปสู่อธิคม สรรพสิ่งกระชั้นชิด็ค หมัก

“ไม่ห่าง็ค หม่า” คือเอ็ดณคนแห่งหนธัญแรงกล้าในประเทศประเทศจีนแหล่ๆมนุษย์ให้ความสนใจกับทางสู่การบรรลุสรรพสิ่งเขา . ก็เพราะว่าในที่ขณะที่ริเริ่มสร้างการทำงานด้าน IT และ E-Commerce เขาไม่ไหวมีฐานราก หรือปัญญาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ต แปลนเดี่ยวกับดักเจ้าพ่อเทคโนโลยีสารสนเทศคนอื่นแม้แต่น้อย มันสมอง ในขณะที่เขาเข้าไปจับจ่ายใช้สอยการงานอสุราเทอะทะประดา เขาไม่ได้ประกอบด้วยเส้นหรือว่าความเกี่ยวข้องประชิดติดกันกับนักการเมืองคนใดโดยเฉพาะต้นฉบับแห่งมหาเศรษฐีคนอื่นๆมี . แต่ อีกด้วยทางงานดำรงชีวิตสถานที่เด่น ความมุมานะไม่ยอมแพ้ และการเรียนสิงสู่ทุกเวลา กระชั้นชิด็ค หม่า โบราณกาลซินแสสอนภาษาอังกฤษเงินรายได้ดวงจันทร์เว้นไม่กี่สอดเท้า ตกลงผันตัวตกเป็นมหาเศรษฐี ผู้ประกอบด้วยธนทรัพย์กระทั่ง 46.4 พันล้านตราดอลล่าร์สหรัฐ สถานที่คนทั้งโลกเฝ้าดูกับสนใจ มันสมอง ดุจากนั้น BorntoDev ตะขอเล่า เรื่องราวชีพสถานที่น่ารู้สรรพสิ่งชายผู้ตรงนี้ห้ามครับผม ชีวิตณปฐมวัย: กับดักความรักที่ภาษาอังกฤษกระชั้นชิด็ค หม่า หรือว่าชื่อตัว ๆ แหว หม่า หยุน เป็นคนจีนจากบุรีหางโจว เกิดจากครอบครัวแห่งมีสถานะค่อนข้างจะตกทุกข์ได้ยากณต่างจังหวัด เพื่อชีพในที่วัยเยาว์นั้น หากดูจากพาเหียรแล้ว เจ้าพ่อผู้ให้กำเนิด Alibaba คนนี้เท่าเทียมเด็กชายปกติธารณะ แต่ถ้าหากคว้ารู้จักชีวประวัติสิ่งของนกเขาเข้าไปจริง จักพบพานว่า แจ็ค หม่า ประกอบด้วยความเอาใจใส่แห่งไม่ธรรมดา ด้วยกันผิดแผกแตกต่างจากเด็กคนอื่น เพราะว่าทั้งๆ […]