หวยสิงคโปร์

TypeScript 101

ผิพูดถึงภาษารายการที่เขียนคล่อง Syntax ไม่ซับซ้อน ใช้ทำ frontend ตกลง backend ก็ดี หนึ่งที่ตรงนั้นก็ต้องมี JavaScript สิงสู่มั่นเหมาะ และมนุษย์ที่ศึกษาหรือไม่ก็ใช้งาน JavaScript สิงสู่ก็คงเคยได้ข่าวชื่อของ TypeScript ลงมาบ้าง อาจจะมีคนรู้จักริเริ่มหันมาชดใช้หรือประกอบด้วยมนุชมาชักชวนมอบพิสูจน์ใช้แลดู แม้ใครจิกปีกหรือลำบากแจ้งตวาดยินยอมหลังจากนั้น TypeScript นี่มันดีอย่างไร วันนี้อีฉันจักลงมาแนะนำตัวมอบรู้จักมักจี่ TypeScript กันภาพร่างเริ่มแรกสุดๆๆกักคุมฉันใดจำต้อง TypeScript ? ต้องริเริ่มจองที่ว่าแต่ว่าเดิมนั้น JavaScript เป็นภาษาที่ใช้งานคล่อง อาทิเช่นงานที่ตัวแปรไม่ต้องระบุอย่างดุจะครอบครอง int, string, bool ฯลฯ อะไรฉบับร่างนั้น ลงความว่าตัวแปรสิ่งของ JavaScript เมื่อข้อมูลเก็บหลังจากนั้นครั้งนึงอีกด้วย var หรือ let อิฉันก็สมรรถขีดคั่นข่าวสารอย่างใดๆแยกออกกับดักเลี่ยนตกลง แม้ว่าแน่นอนตวาดมีข้อดีก็จำต้องมีข้อบกพร่อง เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วที่ภาษามนุษย์รายการอื่นๆดำรงอยู่ปราศจากการบังคับให้จำเป็นจะต้องระบุอย่างของตัวแปรกักคุมดอก พร้อมด้วยคดีสถานที่ JavaScript ดำรงฐานะภาษามนุษย์แห่งใช้งานง่าย ที่เหตุง่ายตรงนี้นี่แหละที่ทำให้เกิดความยุ่งยากตามมา ตัวอย่างเช่นครั้นอีฉันสลักรหัสจากไปดำรงฐานะมากมายขึ้นไปๆ สมมติว่าไม่มีการทำ document อธิบายแต่ละฟังก์ชันเก็บงดงามๆ ในแถวหลังอีฉันอาจจะลืมดุฟังก์ชันใดต้องการ input รวมตัวกันแปรประการอะไร หรือขณะที่อีฉันแข่งขันรายการของฉัน ฉันคงไม่ไหวทบทวนดูไว้หากว่ากรณีที่ input ดำรงฐานะประการตัวแปรสถานที่ไม่ตรงเผง ไม่มีเงินคงเป็นเหตุให้รายการสรรพสิ่งอีฉันพังได้มาเลยเทียว ขนมจากต้นแบบที่กล่าวมาก็ลงความว่าข้อบกพร่องอย่างหนึ่งสรรพสิ่ง JavaScript สถานที่ทำให้เกิดเหตุตีบตันใจกับมนุษย์แห่งใช้งานเป็นประจำ ไม่มีเงินสุดท้ายนี้ Microsoft ตกลงออกลูก TypeScript ขึ้นไปมา เพราะว่ามีคำแปลเอาไว้ตวาด TypeScript นั้นดำรงฐานะ superset สิ่งของ JavaScript ซึ่งแสดงความตวาด เช่นไรที่ JavaScript ทำได้ TypeScript ก็ทำได้เช่นกัน ฉันใดน่ะเหรอ? ก็เพราะว่า TypeScript จักคอมไพล์ไปดำรงฐานะ JavaScript ก่อนที่ใช้ประโยชน์อย่างไรล่ะ พ้นไม่ต้องกลุ้มใจคดีความปรองดองกับ environment เก่าก่อนสถานที่เคยชินชดใช้สิงสู่ ด้วยกันยังเอาใจช่วยให้ความแห่งเคยชินลำบากช่วงสลัก JavaScript นั้นคล่องขึ้นกับคล่องขึ้นอีก แม้ริเริ่มยั่ว TypeScript ขึ้นไปลงมามั่งต่อจากนั้น ก็ไปดูแม่แบบการใช้งานห้ามเกินแบบอย่างการใช้งาน TypeScript ที่ตัดทอนปัญหาเริ่มแรก ๆ มากน่าชังน้ำหน้าStatic Typing ด้วยกัน Compile ก่อนกำหนดใช้งานstatic typing หรือไม่ก็ strictly typed หรือไม่ก็ static typed อย่างไรก็ตามที กลุ่มนี้หมายถึงการแห่ง TypeScript กำหนดให้อิฉันจำต้องระบุชนิดของตัวแปรต่างๆตั้งแต่ในระหว่างที่ข้อมูลตวาดจะให้ครอบครอง int, string, bool ฯลฯ ซึ่งช่วยขบปัญหาเดิมของ JavaScript แห่งดำรงฐานะเปล่าบังคับมอบระบุ type ของตัวแปรJSlet s = “hello world!”; consoleมันสมองlog(s); s = 5432; consoleมันสมองlog(s);hello world! 5432TSlet s: string = “hello world!”; consoleมันสมองlog(s); s = 5432; console.log(s); TSError: ⨯ Unable to compile TypeScript: index.ts:3:1 – error TS2322: Type ‘5432’ is not assignable to type ‘string’มันสมอง จักมองเห็นตวาดตัวแปร s ใน JavaScript สถานที่ดั้งเดิมเป็น string ครั้นขีดคั่นคุณประโยชน์นวชาตแข็งตัวพ้นให้ โค้ดก็อีกต่างหากทำคว้าตามธรรมดา สมรรถ console.log ออกมาได้มาทั่วตอนที่ดำรงฐานะ string เละเป็น int ต่างกับ TypeScript ที่ error รุ่งอรุณเตือนมาเพราะว่าแห่งยังไม่ทันการได้บอกผลอย่างไรออกมาเกิน นั่นก็มาจากการที่ TypeScript ตรงนั้น compile ก่อนที่จะรันเกินเช้า error เหตุเดิมขึ้นออกมา ตรงจุดตรงนี้ทั่วความการขู่เข็ญอย่างตัวแปรด้วยกันการแห่งจำเป็นจะต้องรวบรวมก่อนเทียบเท่า จึ่งทำให้โค้ดของอิฉันประกอบด้วยความรัดกุมงอกงาม ไม่ต้องคอยไม่มีเงินใช้ประโยชน์แน่ๆและได้ผลแห่งกระทำผิดกำหนดชนิดสิ่งของ Array ได้เรื่องใช้งาน array แห่ง JavaScript นั้นอิฉันกำหนดชนิดของข้อมูลที่จะเหยาะต่อหน้าไม่ไหว อาจจะจำต้องคุมระยะมากขึ้นข่าวสารตวาดโหยแยกออกเก็บข้อมูลเป็นประการใด ต่างกับดัก TypeScript ที่สามารถเจาะจงชนิดข่าวสารที่จะมอบดองแห่ง array คว้าพ้นJSlet prices = []; prices.push(สิบ); prices.push(8); prices.push(40); pricesมันสมองpush(“five”); for (let i = 0; i < prices.length; i++) console.log("item " + i + " : " + prices[i] * 1.07 + " baht"); item 0 : 10.700000000000001 baht item 1 : 8.56 baht item 2 : 42.800000000000004 baht item 3 : NaN bahtจะเหลือบเห็นดุสมมติว่ามีงานเหยาะข่าวสารสถานที่มิได้จำนวนเข้าแห่ง array ก็อาจทำให้เกิดข้อเสียช่วงนำไปใช้ได้มา ซึ่งตอนที่ push ข้อมูลเข้าจากไปปราศจาก error อย่างไรพ้นTSlet prices : number[] = []; prices.push(10); pricesมันสมองpush(8); pricesมันสมองpush(40); pricesมันสมองpush("five"); for (let i : number = 0; i < prices.length; i++) consoleมันสมองlog("item " + i + " : " + prices[i] * 1.07 + " baht"); error TS2345: Argument of type '"five"' is not assignable to parameter of type 'number' ที่TypeScript จะส่ง error ออกมาบอกตั้งแต่แห่งพากเพียรทวีคูณ string เข้าไปแห่ง array ที่ก่อสร้างไว้เก็บตัวเลขลำดับแต่ว่าผิฉันหิวจะเก็บข้อมูลหลายชนิดรวมกลุ่มฉันก็อีกทั้งทำได้อีกด้วยการเจาะจงครอบครอง Any ติดตามโค้ดด้านล่างนี้เลยlet product1 : any[] = []; product1.push(1); product1.push("hello"); product1.push(true);Access Modifiersที่ JavaScript ตรงนั้นประกอบด้วยหนทางการใช้งาน class มอบชดใช้กันตั้งแต่ ES6 แต่ว่าชิ้นเอ็ดสถานที่อีกต่างหากขาดจรก็ถือเอาว่าการกำคราวครึ้มารเข้าถึงข่าวแห่ง class ภาพร่าง private, public และ protected สถานที่ภาษามากมายๆภาษาเป็นต้นว่า Java หรือไม่ก็ C# มีชดใช้นั่นเอง ซึ่งสมมติว่าจักก่อแน่ๆก็อาจควานหาวิธีลงมาประยุกต์ใช้ได้ แม้ว่าก็อีกทั้งไม่สะดวกอยู่ดี แห่งซีกตรงนี้ TypeScript จึ่งได้ตระเตรียมวิธีการสร้างคลาสครบถ้วนหมายกำหนดการเข้าถึงแปลนปะปนกันวางมอบอิฉันแล้วตามแบบด้านล่างตรงนี้เกินTSclass Persion public name: string; private age: number; constructor(name: string, age: number) this.name = name; thisมันสมองage = age; say() return "My name is " + thisมันสมองname; howOld() return "I'm " + (this.age - 5); let bob = new Persion("Bob", 25); consoleมันสมองlog(bob.say()); // My name is Bob console.log(bob.howOld()); // My name is Bob consoleมันสมองlog(bobมันสมองage); // error TS2341: Property 'age' is private and only accessible within class 'Persion'สรุปข้อดี ข้อบกพร่อง หรือไม่ก็ เหตุที่จำเป็นจะต้องกลุ้มใจคว้าเหลือบเห็นต้นแบบเค้าหน้าสรรพสิ่ง TypeScript กันจากไปบ้างต่อจากนั้น ข้อดีก็ลงความว่าการสถานที่ต้องเจาะจงประการสรรพสิ่งตัวแปรทำเอาการเขียนรหัสรัดกุมยิ่งขึ้นและยังเป็นเหตุให้สามารถเขียนโค้ดแปลน OOP คว้าง่ายขึ้นไปกระทั่ง javaScript เพียวๆ ซีกเหตุข้อด้อยก็ถือเอาว่า การแห่งมันทวีคูณมากๆประการขึ้นมาจาก JavaScript ทำให้การศึกษาเล่าเรียนยากกระทั่ง JavaScript และมนุชแห่งใช้งาน TypeScript ก็อีกทั้งน้อยกว่า JavaScript ทำให้งานควานหาข้อมูล ซักถามโจทย์ต่างๆ อาจจะอีกต่างหากเปล่าพบเห็นสะดวกสมดุล javaScript นั่นเองผิใครได้มาอ่านหลังจากนั้นสนใจแห่งข้อดีของ TypeScript ก็ทดลองเข้าอ่านเพิ่มเติมพอดีเว็บไซต์ official ได้มาพ้นแห่ง www.typescriptlang.org ไม่ก็จะลองเล่นดูก่อนที่เว็บก็มี playground มอบพิสูจน์เล่นได้เช่นกันผิเจ้าเอ็งยั่วปฏิรูป สตาร์ถักัพ แอปพลิเคชัน กับ เทคโนโลยีของตัวเอง ?อย่ารอคอยไม่ทันเวลา ! ทำความเข้าใจความชำนาญปีกดิจิทัลเพื่อที่จะอัพเกรดความเก่งกาจสิ่งของคุณ ริเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ครบถ้วนทำแน่ๆที่รูปแบบคอร์สออนไลน์วันนี้ Advance Problem Solving ฿2,590.00 ฿2,090.00฿2,590.00 ฿2,090.00Add to cart Basic Motion Graphic & Animation ฿1,990.00 ฿1,290.00฿1,990.00 ฿1,290.00Add to cart Complete Arduino For Beginner ฿3,290.00 ฿1,990.00฿3,290.00 ฿1,990.00Add to cart COMPLETE ARDUINO FOR BEGINNER WITH ELECTRO KIT I ฿5,180.00 ฿2,590.00฿5,180.00 ฿2,590.00Add to cart

บทความอื่นๆ

10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดตั้งสกายไลท์ในประเทศไทย

ศึกษาเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของคุณเองในการติดตั้งสกายไลท์ อย่ามองข้ามเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพพลังงาน การป้องกันน้ำรั่วซึม การป้องกันเสียงและอีกหลายปัจจัยอื่น

Read More »
สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิตน่าเล่น 2021

เพลิดเพลินและพบกับประสบการณ์การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม PGSLOT คาสิโนออนไลน์ครบวงจรที่พร้อมจะมอบความบันเทิงให้คุณอย่างไม่อั้น เว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานของนักพนันได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้งานได้ง่ายในทุกขั้นตอน

Read More »
โบนัส SA บาคาร่า - วิธีที่แน่นอนในการเพิ่มรายได้ที่มีอยู่ของคุณ

โบนัส SA บาคาร่า – วิธีที่แน่นอนในการเพิ่มรายได้ที่มีอยู่ของคุณ

มีหลายวิธี SA ที่สามารถเพิ่มรายได้ของคุณจากเกมบาคาร่า แม้ว่าบางส่วนอาจไม่จำเป็นต้องถูกกฎหมาย แต่ก็อาจมีคนอื่น

Read More »