10 เนื้อความน่าสนใจซูบข้อกังขา JavaScript

แห่งการจดภาษามนุษย์ JavaScript ตรงนั้นมีทั่วอันที่เหมือนและผิดแผกแตกต่างกับภาษามนุษย์โปรแกรมอื่นๆ ด้วยคนแห่งหนใช้งาน JavaScript ไม่ว่าจักพึ่งจะริเริ่มศึกษาไม่ก็ชดใช้ลงมาช้าแล้ว ก็คงจะยังมีโปร่งเหตุที่สงสัยหรือยังไม่รู้เกี่ยวกับ JavaScript อยู่ อิฉันแล้วจึงประมวล 10 เหตุน่ารู้เกี่ยว JavaScriptมาปันออกได้มาลองอ่านกัน1. การประกาศตัวปรับเปลี่ยน var, let, const ใช้คืนภาพร่างไรแห่งการเขียนรหัส การประกาศตัวปรับเปลี่ยนก็ครอบครองสิ่งแต่ต้นๆ แห่งหนควรจะพบปะแห่งงานประเดิมศึกษาภาษานั้นๆ ที่ JavaScript ก็เช่นกัน ด้วยว่ามนุษย์แห่งหนริเริ่มทำความเข้าใจ JavaSctipt น่าเคยชินเหลือบเห็นผ่านดวงเนตรมามั่งก็คือว่า var, let กับ const เพื่อจะการพาไปใช้งานอย่างแม่นยำ พิสูจน์มาแลดูห้ามจัดการประกาศแต่ละแปลนนั้นไม่เหมือนกันอย่างไรบ้างfunction run() const myNum = 191; var one = “One”; let two = “Two”; var three = “Three”; let four = “Four”; consoleมันสมองlog(one); //Output: […]