10 เนื้อความน่าสนใจซูบข้อกังขา JavaScript

แห่งการจดภาษามนุษย์ JavaScript ตรงนั้นมีทั่วอันที่เหมือนและผิดแผกแตกต่างกับภาษามนุษย์โปรแกรมอื่นๆ ด้วยคนแห่งหนใช้งาน JavaScript ไม่ว่าจักพึ่งจะริเริ่มศึกษาไม่ก็ชดใช้ลงมาช้าแล้ว ก็คงจะยังมีโปร่งเหตุที่สงสัยหรือยังไม่รู้เกี่ยวกับ JavaScript อยู่ อิฉันแล้วจึงประมวล 10 เหตุน่ารู้เกี่ยว JavaScriptมาปันออกได้มาลองอ่านกัน1. การประกาศตัวปรับเปลี่ยน var, let, const ใช้คืนภาพร่างไรแห่งการเขียนรหัส การประกาศตัวปรับเปลี่ยนก็ครอบครองสิ่งแต่ต้นๆ แห่งหนควรจะพบปะแห่งงานประเดิมศึกษาภาษานั้นๆ ที่ JavaScript ก็เช่นกัน ด้วยว่ามนุษย์แห่งหนริเริ่มทำความเข้าใจ JavaSctipt น่าเคยชินเหลือบเห็นผ่านดวงเนตรมามั่งก็คือว่า var, let กับ const เพื่อจะการพาไปใช้งานอย่างแม่นยำ พิสูจน์มาแลดูห้ามจัดการประกาศแต่ละแปลนนั้นไม่เหมือนกันอย่างไรบ้างfunction run() const myNum = 191; var one = “One”; let two = “Two”; var three = “Three”; let four = “Four”; consoleมันสมองlog(one); //Output: One consoleมันสมองlog(two); //Output: Two console.log(three); //Output: Three console.log(four); //Uncaught ReferenceError run(); var – เนื่องด้วยงานประกาศคุณประโยชน์อีกด้วย var ตรงนั้น น่าจะเป็นภาพร่างที่ทุกเคยชินเหลือบเห็นห้ามแม่นมั่น ซึ่งการใช้ var ตรงนั้นเคยชินเป็นหลักในการประกาศตัวแปรมาก่อนที่จะ ES6 จะออกมา ซึ่งงานประกาศด้วย var ตรงนั้นจักเป็นภาพร่าง function scope พอประกาศตัวเปลี่ยนแบบจากนั้นจักขอโทษรถใช้ประโยชน์ได้มาข้างในฟังก์ชันนั้นได้ทั้งเพlet – สำเร็จประกาศตัวเปลี่ยนแบบแห่งออกมาด้วยกันกับดัก const ซึ่งลงมาครบถ้วนกับอัพเดต ES6 เพื่อลุ้นให้การสลัก JavaScript ตรงนั้นง่ายขึ้นไป เพราะว่า let เมื่อประกาศหลังจากนั้นตัวแปรจะควรค่าอยู่เพียงข้างใน block scope ถือเอาว่าแค่ในเครื่องหมาย ด้วยกัน ทำให้ไม่เกิดปัญหางานเชิงอรรถตัวแปรโบราณ เช่น งานชดใช้ตัวแปรที่ loop ค่างๆ ที่มุ่งหวังประกาศค่าขึ้นไปมาใหม่const – ชดใช้ด้วยข่าวสารค่าตัวแปรแห่งหนไม่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนคุณประโยชน์ได้มา เพราะเมื่อข่าวสารคุณค่าเจียรแล้วจะเปล่าตรีรถเยียวยาค่านั้นย้ำได้มา โดย const ตรงนั้นจัดการใน block scope เหมือนกันกับดัก let2. ชนิดสรรพสิ่งตัวแปรJavaScript เป็น dynamic data type ลงความว่าตัวแปรเอ็ดตัวตรงนั้น สามารถจำกัดคุณค่าแห่งหนอย่างแตกต่างกักคุมให้กับตัวแปรนั้นๆได้var x = สิบ; console.log(x); //Output: 10 x = “hello”; console.log(x); //Output: hello x = [1, 2, 3]; console.log(x); //Output: [1,2,3]จะเหลือบเห็นตวาดที่เดิมตรงนั้นตัวแปร x นั้นถูกกำหนดคุณค่า string ไว้ แต่คราวหลังก็สามารถกำหนดคุณประโยชน์เช่นกัน number หรือ array ให้กับดักตัวแปร x ได้มาเช่นกัน ที่ข้างเอ็ดนึงนี่ถือเอาว่าคดีง่ายในการเขียนโค้ด แม้ว่าเมื่อรหัสมีเนื้อความ#สลับซับซ้อนขึ้นไป หรือว่าแห่งการพาจรชดใช้ที่โปรเจ็กโย่งๆ งานแห่งเปล่าระบุประการสิ่งของตัวแปรก็อาจจะกลายเป็นความยุ่งยากที่การพัฒนาได้ ซึ่งสมมติว่าอยู่ในจุดนั้นอยู่ยงต้องหาวิธีเลือกอื่น เป็นต้นว่างานแปรไปชดใช้ TypeScript แห่งการพัฒนารับช่วง3. ธวัช == กับดัก === ต่างกันเช่นไร ?การสร้างอัลกปฎิปักษ์ทึมๆขึ้นไปลงมา operator ด้วยว่าการเทียบเคียงเทียบคุณค่ารากฐานเทียรครอบครองสิ่งจำเป็นที่ประกอบด้วยอยู่ที่รหัส เป็นต้นว่า มากกว่า, น้อยกว่า, ดุล ไม่ก็ ไม่ดุล เนื่องด้วยธวัชแห่งหนชดใช้ในการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเนื้อความดุลนั้น คงเคยมองเห็นหรือว่าคุ้นชินใช้คืนรวมหมด == ด้วยกัน === มาแล้ว แต่ว่าคงอีกทั้งอั้นตู้แหวเลี่ยนประกอบด้วยกระไรที่ต่างกันvar a = 10; var b = ’10’; a == b // Output: true a === b // Output: false == จักใช้คืนด้วยเปรียบเทียบเหตุดุล (equality)=== ใช้คืนที่การเปรียบเปรียบเทียบความเหมือนห้าม/ดำรงฐานะอย่างเดียวกัน (identically)ในการใช้งาน == นั้นจะกระทำเนรมิตประการสิ่งของตัวแปรเพื่ออุปไมยกัน ทั้งๆ ที่ === จะเปล่ากระทำสร้างชนิดสรรพสิ่งข้อมูล แม้ว่าจะเปรียบเทียบทั้ง ชนิดสิ่งของตัวแปร และคุณประโยชน์สิ่งของตัวแปร ต่อหน้า4. What is ‘this’ ?ในภาษามนุษย์อื่นๆอาทิ Java ตรงนั้น this จักชดใช้เพื่ออ้างอิงถึง Object แห่งกำลังใช้งานสิงสู่ ตัวอย่างเช่น method ภายในคลาสที่มุ่งหวังเรียกหาค่าตัวแปรภายในคลาสตรงนั้น ก็สามารถระบุได้อีกด้วยงานใช้คืน this แต่ว่าในซีกของ JavaScript ตรงนั้นจะต่างออกไป โดยจักแปรไปติดสอยห้อยตามบริบทแห่งหนใช้งาน เช่น// ก่อสร้าง Object var pet = name: “Foo”, weight: 15, info: function() return “Name: ” + this.name+ “, Weight: ” + thisมันสมองweight; ;this ใน method จักคำอธิบายเพิ่มเติมจรด Object แห่งหนถือสิทธิ์ เหมือนกันกับดักภาษามนุษย์ OOP อื่นvar x = สิบ; function run() var x = 20; console.log(x); //Output: 20 consoleมันสมองlog(thisมันสมองx); //Output: สิบ run();this ที่ function จะอ้างอิงถึง Window Object //Output: BUTTONthis แห่ง event handler จะอ้างอิงถึง HTML Element แห่งหนรวมตัวกันทำให้เกิด event นั้นๆ5. Null กับ undefined ไม่เหมือนกันเช่นไร ?ด้วยว่าคนแห่งหนเคยชินสลัก JavaJcript น่าเคยชินเจอะเจอ error เกี่ยวข้อง null และ undefined มาบ้าง ซึ่งทั้งคู่ชนิดก็ล้วนแต่เป็นปัญหาเกี่ยวตัวแปรเวลาจารึกโค้ดเหมือนๆกักคุม หลังจากนั้นคู่ดังนี้ผิดแผกกันตรงไหน?var myVarA; consoleมันสมองlog(myVarA); //Output: undefined var myVarB = null; consoleมันสมองlog(myVarB); //Output: nullUndefined นั้นคือดุตัวแปรตรงนั้นถูกข่าวสารสุภาพสุดแท้แต่ยังไม่ไหวขีดคั่นค่ามอบตัวแปรNull ตรงนั้นเป็นคุณค่าที่ใช้กำหนดให้กับดักตัวแปรเพื่อที่จะพาหะนัยดุ ตัวแปรตรงนั้นไม่มีค่ากระไรนอกจากความสำคัญสิ่งของทั้งคู่เนื้อตัวจะตรงกันข้ามแล้ว ยังประกอบด้วยข้อสังเกตอีกดุ undefined นั้นจะเป็นคุณประโยชน์ประเดิมที่โปรแกรมจักกำหนดให้ตัวแปรแห่งหนถูกก่อสร้างขึ้นไปแต่อีกต่างหากไม่ไหวจำกัดคุณประโยชน์เทียบเท่า ส่วน null ตรงนั้นจะเป็นคุณค่าแห่งนักเขียนโปรแกรมเป็นมนุชกำหนดให้กับดักตัวแปร (รูปจำใจทิชชู)6. for / forEach / for-in / for-of ภาพร่างใดใช้คืนยังไง ?ในการเขียนรายการอย่างไรก็คงทนแจวเปล่าพ้นงานใช้ for loop เพราะว่าใช้ที่การทำอีกครั้งการทำงานต่างๆ โดยหลักๆแห่งภาษามนุษย์โปรแกรมอื่นๆประกอบด้วยห้ามก็น่าจะเป็น for กับ for each แห่งแต่ละคนคงเคยคุ้นเคยกันจากนั้น พอลงมาครอบครอง javascript ก็ประกอบด้วยเช่นกัน แม้ว่าแม้ใครได้ทดลองควานข้อมูลมองดูคงจะคว้าพบปะกับดัก for-in กับ for-of ที่การใช้งานก็มองดูละม้ายกันจรสิ้น จากนั้นครั้งนี้อีฉันจะเลือกใช้คืน for แปลนไรช่วงใดดีlet myArray = [1, 2, 3] for (let index = 0; index < myArray.length; index++) const element = myArray[index]; consoleมันสมองlog(element); //Output 1 2 3for – ริเริ่มแห่งหนร่างกายรากฐาน ด้วย for ตัวนี้ทั้งหมดจำเป็นต้องเคยชินใช้กันมั่นเหมาะ โดยจักเสร็จวนเวียนลูปติดสอยห้อยตามคุณค่า index แห่งกำหนดวางlet myArray = [1, 2, 3] myArrayมันสมองforEach(element => consoleมันสมองlog(element); );//Output 1 2 3forEach – มาถึงเนื้อตัวนี้ก็น่ารู้จักธุรกิจสิ่งของมันแห่งเหมือนกันกับดักภาษามนุษย์อื่นๆ คือว่าใช้เพื่อเข้าถึงข่าวสารที่ Array ต่างๆ โดยแห่งหนอิฉันไม่ต้องข้อมูลคุณค่า index ในการวนเวียนลูปเอง แม้ว่า forEach จะเข้าถึงข่าวสารแห่ง Array ตั้งแต่สถานะจำเดิมจวบจนกระทั่งบ๊วยมอบอีฉันvar dog = name: “Yoyo”, color: “black”, age: 2 for (const key in dog) if (dog.hasOwnProperty(key)) const element = dog[key]; consoleมันสมองlog(key + ” : ” + element); //Output name : Yoyo color : black age : 2for…in – ด้วย for-in สิ่งของ javascript นั้นชดใช้ด้วยวนเวียนลูป Object ซึ่งจักได้มาเป็นชื่อเสียงเรียงนาม properties ของ Object นั้นๆ ไม่ก็ก็คือว่า key นั่นเอง// Array var myArray = [1, 2, 3]; for (const iterator of myArray) consoleมันสมองlog(iterator); //Output 1 2 3// String var str = “hello”; for (const iterator of str) consoleมันสมองlog(iterator); //Output h e l l ofor…of – ตัวสุดท้ายกับดัก for…of ตัวตรงนี้จะใช้งานได้มากับดัก iterable object บ่งเนื้อความแหวอะไรก็ตามที่สมรรถเวียนลูปคว้า จักสามารถชดใช้ for…of คว้านั่นเอง อาทิ array, set หรือแม้แต่ string ก็สามารถใช้ได้นี่ครอบครองแค่เพียงการวนเวียนลูกุ้วย for ต่างๆเท่านั้น อีกต่างหากไม่นับร่วม while อีก จึ่งขึ้นอยู่การใช้งาน ตวาดจักเลือกชดใช้สิ่งใดมอบสมน้ำสมเนื้อกับความมุ่งมาดปรารถนาสิ่งของอิฉัน7. use strict ถือเอาว่าเช่นไร ?มากมายคนแห่งหนเคยได้อ่านโค้ด JavaScript น่าจะคุ้นชินเปลี่ยนนัยน์ตากับ use strict ที่อาศัยบรรทัดจำเดิมของรหัสมาห้ามมั่ง แม้ว่าอาจจะทึ่มแหวมันมีไว้เพื่อเช่นไร use strict ประกอบด้วยไว้เพื่อจะเจาะจงดุโค้ดในส่วนตรงนั้นจักจัดการแห่ง strict mode ซึ่งจักทำให้ใช้คืนตัวแปรที่อีกทั้งไม่ได้ประกาศไม่ไหว ตามที่แห่ง javascript ตรงนั้นสมมติว่าเรียกหาชดใช้ตัวแปรโดยไม่ได้ข้อมูล var/let/const นำหน้าชื่อตัวเปลี่ยนแบบ ตัวแปรตรงนั้นจักไม่ผิดกำหนดครอบครอง global variables เหตุฉะนี้เพื่อจะปกปักรักษาความผิดพลาดในการข้อมูลค่าตัวแปรอีฉันจึ่งสมรรถใช้คืน use strict ได้มาfunction myFunction1 () x = 6; consoleมันสมองlog(x); //Output: 6 myFunction1()function myFunction2 () “use strict”; y = 7; consoleมันสมองlog(y); //Uncaught ReferenceError: y is not defined myFunction2()8. Arrow Function ( => ) ถือเอาว่ากระไร ?เนื่องด้วยมนุชแห่งพึ่งเริ่มทำความเข้าใจ JavaScript สมัยสืบเสาะข้อมูลคงจะเจอะเจอกับธวัช => แห่งหนมีมนุษย์ลงมาตอบติดตามกระทู้กระทู้ถามกระยาเลยเช่นแห่ง Stack Overflow จากนั้นจิกปีกดุมันคือว่ากระไร ชื่อสรรพสิ่งเครื่องหมายตรงนี้ก็ตามข้อความตรงนี้พ้นลงความว่า Arrow Function เป็นสิ่งที่มาพร้อมทั้ง ES6 พอให้สามารถจารึกฟังก์ชันได้สั้นลง// แบบปกติ sayHi = function() return “Hi Human”; // แปลนชดใช้ Arrow Function sayHi = () => return “Hi Human”; 9. string จะใช้คืน ‘ ’ , “ ” หรือ ` ` ?การประกาศคุณค่าปันออกกับตัวแปรอย่าง string แห่ง JavaScript อิฉันน่าเคยมองเห็นหรือว่าใช้คืนทั้ง ‘ ’ (single quote) และ “ ” (double quote) ซึ่งปฏิบัติการได้มาเหมือนกันทั้งปวงชนิด ขึ้นอยู่กับความชอบสิ่งของปัจเจกชน เพราะวงกลมแห่งหนผิดแผกแตกต่างกันถือเอาว่าvar str = ‘Hello it’s me’; console.log(str); //Output: Hello it’s mesingle quote – ต้องชดใช้ Escape character ด้วยว่าจัดพิมพ์ single quotevar str = “Hello from the “other”” side””; consoleมันสมองlog(str); //Output: Hello from the “”other”” sidedouble quote – ต้องใช้ Escape character เนื่องด้วยจัดพิมพ์ double quoteจากญิบภาพร่างข้างต้นก็จะเป็นเหตุให้เนื้อความเลวสะดวกที่งานข้อมูลค่าตัวแปร string ต่างกันออกลูกจรขึ้นอยู่ตวาดครอบครองประโยคแปลนใด ฉันก็สามารถเลือกเฟ้นใช้คืนติดตามความกลมกลืนคว้า แต่ว่าอีกทั้งประกอบด้วยอีกธวัชนึงแห่งหนใช้คืนข้อมูลค่า string คว้า ก็คือว่า ` ` (backtick) ก็ลงความว่าเครื่องหมายแหล่งที่อยู่ปุ่มเดียวกันกับปุ่มร่างกายหนอนแห่งหนโดยมากใช้ด้วยว่าเปลี่ยนภาษากักคุมนั่นเอง ซีกการพาจรใช้งานนั้นstr = `Hello it’s me from the “”other”” side`; consoleมันสมองlog(str); //Output: Hello it’s me from the “”other”” sidebacktick – ไม่ต้องชดใช้ Escape character ในระยะเวลาแห่งหนพิมพ์ทั้ง single quote และ double quoteจะมองเห็นคว้าจัดการใช้ backtick ตรงนั้นลุ้นให้การประกาศคุณประโยชน์ string นั้นทำได้ลงคอหวานคอแร้งขึ้น กับรหัสอ่านคว้าหวานคอแร้ง ทว่าตอนหลังสถานที่แก่จึงวกวนกลับมาจากไปแห่งหนทักษะของแต่ละคนหรือไม่ก็แบบสถานที่คนวงในกลุ่มเลือกเฟ้นชดใช้กัน ที่จะรวมตัวกันวินิจฉัยว่าดิฉันจะคัดใช้คืนครรลองใดในการเขียนรหัสสิ่งของดิฉันออกมา10. Boolean แห่ง Javascript อะไรบ้างสถานที่ครอบครอง true หรือว่าดำรงฐานะ falseแห่ง javascript นั้นค่าความจริงไม่ก็ Boolean ตรงนั้นประกอบด้วย 2 ค่าด้วยกันโน่นรวมความว่า true ด้วยกัน false ทว่ายิ่งไปกว่านั้นญิบดังนี้ต่อจากนั้นสิ่งอื่นๆก็ตลอดนำมาดำรงฐานะค่าความจริงได้ โดยหลักงานประกอบด้วยคล่องๆรวมความว่าconsole.log(Boolean(“”hello””)); // true consoleมันสมองlog(Boolean(5)); // true console.log(Boolean(9.99)); // true consoleมันสมองlog(Boolean(1 + 2 + 3 + 4 + 5)); // trueอะไรก็ตามสถานที่ “ประกอบด้วยค่า” จะนับครอบครอง true อาทิเช่น “hello”

บทความอื่นๆ

เกมยิงปลา joker gaming เล่นยังไงให้ได้เงิน

เกมยิงปลา joker gaming เล่นยังไงให้ได้เงิน

เว็บไซต์ joker gaming ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของเกมยิงปลาด้วย เข้ามายิงกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถบริหารเงินเดิมพันของคุณเองกันได้เลย ปลาตัวใหญ่แจกง่าย แจ็คพ็อตแตก ปลามังกร, มังกร, ปลายักษ์ และกุ้งมังกร มาพร้อมอาวุธพิเศษทำให้ปลาตายง่ายขึ้น

Read More »

เว็บพนันสร้างราย SA GAMING ด้วยเกมพนันทำเงินง่าย ๆ SAGAME

ผู้ให้บริการ หรือเว็บพนันที่มีส่วนในการสร้างรายได้ในปัจจุบันนั้น จะมีอยู่อย่างมากมายให้ทุกท่านได้เลือกสรรด้วยรูปแบบของผู้ให้บริการที่ดีที่สุด จะต้องสอดคล้องกับการจัดรูปแบบของเกมการพนันที่ได้มีการบรรจุเอาไว้โดยเราจะพบว่า SA

Read More »