หวยสิงคโปร์

10 Guideline แห่งหนสำคัญยิ่งนัก ๆ สมมติว่าคุณสลัก Python 3

“ระยะลูกๆ ระยะเวลาดิฉันกราบเรียนก็จักประกอบด้วยบางความตรัสรู้สถานที่จำเป็นจะต้องจารึกบอกใช่มั้ยขอรับ? ยุคแห่งฉันให้กำเนิดจากไปอ่านบอกใบหน้าห้องหับ ถ้าหากกล่าวสถานที่เป็นด้านสิ่งของเพื่อนสิ่งของดิฉันมีงานละเว้นท่อนสถานที่เลว ไม่ก็ ไม่มีข้อความย่อยเลย ตัวอักขระประชิดติดกันเป็นพรืด เราก็คงหงุดหงิดเป็นปกติ”การเขียนรหัสก็อีกด้วย ถ้าหากเราจำต้องไปทำสมรู้ร่วมคิดคนอื่นต่อจากนั้นรหัสเค้าอ่านเลวยิ่งนักๆ เราก็อาจจะต้องเปลืองเวลาจำเนียรกว่าจักแจ้งดุรหัสนั้นกระทำยังไง ดิฉันแล้วจึงต้องมีข้อแนะนำที่การจดรหัสหรือไม่ก็ guide line นั่นเองพอให้ทุกคนสลักโค้ดในที่แนวเดียวกัน ยุคมาอ่านจักได้มาไม่ต้องเปลืองเวลาควานหาช้า ซึ่งบทความนี้จักอธิบาย guide line เหตุด้วยการจด python มาแลดูห้ามเกินขอรับ1. ขึ้นบรรทัดนวชาตก่อนไม่ก็พระขนอง operator สะอาด?income = (gross_wages + taxable_interest + (dividends – qualified_dividends) – ira_deduction – student_loan_interest) ธรรมดาๆหลังจากนั้นระยะเวลาดิฉันอ่านตัวหนังสือเราจะอ่านขนมจากซ้ายไปทักษิณ เพราะฉะนี้เมื่อฉันขึ้นไปบรรทัดใหม่หลังจากเนื้อตัว operator อาจทำให้เราสับสนได้มา ตามที่ตัวoperator กับ operand สิงสู่ห่างเกินไปincome = (gross_wages + taxable_interest + (dividends – qualified_dividends) – ira_deduction – student_loan_interest)การขึ้นไปบรรทัดใหม่ก่อนเนื้อตัว operator จะทำให้เราอ่านได้มาง่ายกว่าด้วยกันจับคู่คว้าสะดวกก็เพราะว่าไม่ต้องกวาดสายตาจรห่าง2. การละเว้นท่อนสถานที่ดี งานละเว้นท่อนที่ไม่จำเป็นจะทำให้รหัสอ่านเลวขึ้นไปspam( ham[ 1 ], eggs: 2 ) bar = (0, ) if x == 4 : print x , y ; x , y = y , xจากต้นแบบจะมองเห็นว่าถ้าหากฉันเว้นชุดเยอะแยะเกินเลยจะทำเอารหัสสรรพสิ่งฉันมองดูมากมายจำเป็นจะต้องกวาดสายตานานกว่าจักอ่านสิ้นสุดแต่ละบรรทัด แถมพกอีกต่างหากดูเลวพร้อมด้วยดุรหัสของฉันใช้คืนทำเช่นไรบ้าง การละเว้นวรรคตรงนั้นชดใช้หลังธวัช ‘,’, ‘ กับ ‘;’ ก็พอแล้วspam(ham[1], eggs: 2) foo = (0,) if x == 4: print x, y; x, y = y, xเพียงนี้รหัสสรรพสิ่งดิฉันก็มองดูกะทัดรัดกับ map การทำตนคว้าคล่องขึ้นไปต่อจากนั้น3. แบ่งงานละเว้นชุดติดตาม priority สิ่งของ operatori=i+1 submitted +=1 x = x * 2 – 1 hypot2 = x * x + y * y c = (a + b) * (a – b) การเว้นชุดระหว่าง operator ทุกหนเปล่าใช่่ช่องทางที่ดีร่ำไป ก็เพราะว่าจักเป็นเหตุให้ฉันใช้เวลานานที่การอ่านดุส่วนไรทำก่อนห้ามชะงัดi = i + 1 submitted += 1 x = x*2 – 1 hypot2 = x*x + y*y c = (a+b) * (a-b)การเว้นท่อนภายหลังการผลัดกัน priority สิ่งของ operator จักทำให้ดิฉันเข้าคู่ได้สะดวกขึ้น4. ไม่ควรใช้คืน compound statementif foo == ‘blah’: do_blah_thing() do_one(); do_two(); do_three()บางท่านอาจบอกตวาดรหัสแห่งห้วนตรงนั้นอ่านคล่อง แต่การแยกออกโค้ดกระทำต่างๆใน 1 บรรทัดก็มิได้กับทุกคนเป็นนิจศีล เพราะว่าครั้นคนอื่นมาอ่านรหัสดิฉันแต่ละบรรทัดก็จะต้องมาตีความดุรหัสแต่ละบรรทัดทำเช่นไรยอมไปมั่ง ฉันควรแบ่งออก 1 บรรทัด ลงมือเพียงชนิดเดียวเพื่อความคล่องทาบการอ่านif foo == ‘blah’: do_blah_thing() do_one() do_two() do_three() 5. is not และ not…isใช้ “is not” แทนที่จะใช้ “not…is” ถึงทั้งสองต้นฉบับจักทำเหมือนกัน แต่ร่างแรกจักทำเอาอ่านรหัสและทำเอารู้คว้าง่ายยิ่งกว่า Yes: if foo is not None: No: if not foo is None: 6. string methodใช้ string method แทนที่จะชดใช้ string module ก็เพราะว่ากระทำได้เร็วยิ่งกว่า เช่น ใช้คืน “มันสมองstartswith()” กับ “มันสมองendswith()” แทนงานสไลด์ string เพื่อสืบสวนความขึ้นต้นหรือไม่ก็จบYes: if foo.startswith(‘bar’): No: if foo[:3] == ‘bar’: 7. ชดใช้ is แทนที่ ==อย่าวิเคราะห์ค่าความจริง (True / False) ของตัวแปรชนิด boolean เช่นกันงานใช้เครื่องหมาย ==Yes: if greeting: No: if greeting == True: Worse: if greeting is True:8. งานเรียก constantเรียก constant เช่นกันงานใช้ตัวเขียนจัดพิมพ์โค่งทั้งมวล เช่น PI = 3.14 TOTAL_DOGS = สิบเนื่องจากในที่ภาษา python ตรงนั้นไม่สมรรถประกาศตัวเปลี่ยนไม่ก็ค่าใดๆแยกออกเป็น constant คว้า เพราะฉะนี้งานขนานนามตัวแปรจ่ายดีและแน่นอนจึ่งครอบครองชิ้นประธานยิ่งนักๆ9. ชื่อจริงเปลี่ยนต้องห้ามหลายคราวแห่งฉันคงใช้ชื่อตัวแปลงพางตัวเดียวในการจดรหัส อาจดำรงฐานะเพราะตัวแปรแห่งแก่การใช้งานที่สั้น เป็นต้นว่า ตัวแปรสถานที่ใช้นับที่ loop ดิฉันมักจะใช้ร่างกายตัวอักษร‘i’(ไอเล็ก)ที่การตั้งชื่อ ซึ่งการเรียกตัวแปรที่มีตัวหนังสือร่างกายข้างเดียวก็มีตัวอักขระแห่งเปล่าควรจะจัดตั้งขึ้นเช่น ‘I’(กระไอกระแอมใหญ่) ด้วยกัน ‘l’ (แอลกระจิดริด) จะมองเห็นว่าตัวเขียน2ตัวตรงนี้ไม่อายตาสถานที่เกือบจะเหมือนกัน หรือไม่ก็ ‘o’(โอ) ก็ประกอบด้วยกรณีละม้ายกับศูนย์กลาง ดังนี้แล้วจึงไม่ควรใช้ในที่งานเรียก จะอย่างไรก็ตามการขนานนามตัวแปรก็ควรจะใช้เป็นคำกล่าวแห่งสมควรกับดักบริบทงานชดใช้ตัวแปรนั้นๆจักประสบความสำเร็จบริสุทธ์แรงกล้าเช่นตัวแปรแห่งใช้เก็บคุณประโยชน์ผล ก็อาจใช้คำพูดว่า ‘result’ ในการตั้งชื่อตัวแปรเป็นต้น10. isinstance() แทนที่ is type() ในobjectการเทียบเคียงเทียบ object น่าจะใช้คืนฟังก์ชัน isinstance() รับช่วงการสืบสวน type โดยตรง อาทิเช่นYes: if isinstance(obj, int): No: if type(obj) is type(1):ข้อควรระวัง ในที่ Python 3 ตรงนั้นตัวแปรประเภท string ตรงนั้นมีเพียงแค่ str เช่นชนิดข้างเดียว ทั้งที่ Python 2 นั้นประกอบด้วย str และ unicode string จับใจสองตัวนี้ประกอบด้วย base class เดียวกันรวมความว่า basestring เพราะฉะนี้ระยะเวลาจะตรวจดุ object ครอบครอง string รึเปล่า ในที่ Python3 กับ Python 2 แล้วจึงเขียนได้เช่นนี้Python 3:if isinstance(obj, str):Python 2:if isinstance(obj, basestring):สิ้นสุดหลังจากนั้นขอรับกับแบบ guide line ในการจด python ทุกคนอาจรู้ต่อจากนั้นบริหารสลัก guide line ตรงนั้นส่งผลประกบการอ่านสัดส่วนไหน เวลาที่เราอ่านรหัสของผู้ร่วมงานเราก็อยากอ่านรหัสแห่งอ่านง่ายใช่มั้ยล่ะครับ เพื่อนสรรพสิ่งดิฉันก็พร้อมด้วย ดังนั้นยุคแห่งต้องจารึกรหัสไม่ว่าจักครอบครองภาษามนุษย์เช่นไรก็อย่าหลงลืมที่จะอ่าน guide line และทำตาม guide line สิ่งของภาษามนุษย์นั้นๆอีกด้วยนะครับ เรียงความนี้เชิงอรรถจาก: https://www.pythonมันสมองorg/dev/peps/pep-0008/ ถ้าหากใครแหย่ที่จะศึกษา guide line ต้นฉบับเต็มๆ ทดลองเข้ามองดูคว้าเกิน!ถ้าหากเจ้าเอ็งยั่วเจริญ สตาร์ทอัพ แอปพลิเคชัน และ เทคโนโลยีสรรพสิ่งตัวเอง ?อย่ารอคอยช้า ! ศึกษาทักษะปีกดิจิทัลเพื่ออัพเกรดความสามารถของคุณ ริเริ่มตั้งแต่รากฐาน ครบครันกระทำจริงในหนทางคอร์สออนไลน์วันนี้ Programming for Everyone X ฿3,990.00 ฿990.00฿3,990.00 ฿990.00Add to cart Advance Problem Solving ฿2,590.00 ฿2,090.00฿2,590.00 ฿2,090.00Add to cart มีกรรมสิทธิ์ความชอบเลิศ Complete Java Programming (ทนทาน) ฿3,590.00 ฿3,290.00฿3,590.00 ฿3,290.00Add to cart Game Development With Unity ฿2,590.00 ฿1,290.00฿2,590.00 ฿1,290.00Add to cart

บทความอื่นๆ

10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดตั้งสกายไลท์ในประเทศไทย

ศึกษาเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของคุณเองในการติดตั้งสกายไลท์ อย่ามองข้ามเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพพลังงาน การป้องกันน้ำรั่วซึม การป้องกันเสียงและอีกหลายปัจจัยอื่น

Read More »
สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิตน่าเล่น 2021

เพลิดเพลินและพบกับประสบการณ์การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม PGSLOT คาสิโนออนไลน์ครบวงจรที่พร้อมจะมอบความบันเทิงให้คุณอย่างไม่อั้น เว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานของนักพนันได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้งานได้ง่ายในทุกขั้นตอน

Read More »
โบนัส SA บาคาร่า - วิธีที่แน่นอนในการเพิ่มรายได้ที่มีอยู่ของคุณ

โบนัส SA บาคาร่า – วิธีที่แน่นอนในการเพิ่มรายได้ที่มีอยู่ของคุณ

มีหลายวิธี SA ที่สามารถเพิ่มรายได้ของคุณจากเกมบาคาร่า แม้ว่าบางส่วนอาจไม่จำเป็นต้องถูกกฎหมาย แต่ก็อาจมีคนอื่น

Read More »