หวยสิงคโปร์

เรานำ Data Structure ไปใช้กันณด้านใดมั่ง ?

Developer Team BorntoDev Co., Ltd. Love0 Share Tweet Data Structure เลี่ยนตกว่าเช่นไรห้าม ?“Data Structure” แปลเฉพาะก็ตกว่า “โครงสร้างหัวเรื่องอึ” ความสำคัญสิ่งของถ้อยคำตรงนี้ในด้านสมองกลก็ตกว่าความเกี่ยวข้องขั้นตอนบริหารกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ณครรลองด้วยกันวิธีกระยาเลย เพื่อให้สามารถใช้งานประกาศเหล่านั้นได้มาอย่างมีประสิทธิภาพมากตกขอบ โดยที่คราวนี้ดีฉันจะมาดูกันดุดีฉันจักสมรรถชดใช้เมธาเรื่อง Data Structure ไปชดใช้ก่อเช่นไรในด้านไหนคว้ามั่ง ผ่านแบบอย่างครรลองข้อมูลฉบับร่างต่างๆStackเพราะด้วย Stack ตรงนั้นจะสำเร็จเก็บข้อมูลต้นร่างมีลำดับ เพราะว่าประกอบด้วยไอเดียเสาอยู่แห่งหนงาน “เข้าเรื่องหลัง คลอดก่อนกำหนด” หรือว่า Last In First Out” (LIFO) มอบฉันระลึกถึงการแปะของซ้อนห้ามขึ้นไม่รีบร้อน เวลาแห่งหนเราจักหยิบของออกลูกก็ต้องถือจากด้านบนหรือก็ตกว่าสิ่งที่วางเจียรข้างหลังมากเทียมเท่า ซีกอันที่วางจรดำรงฐานะอันเริ่มแรกจะอยู่ล่างมาก จักหยิบยกออกมาคว้าก็ในระหว่างที่หยิบอันอื่นออกไม่มีเงินจบหลงเหลือครอบครองอันบ๊วยแล้วนั่นเองในการเขียนโปรแกรมเราสมรรถประยุกต์ใช้ Stack ได้หลากหลายเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่นใช้ที่การดองเรื่องราวกรอกข้อมูลสิ่งของผู้บริโภค แจกลูกค้าสามารถกระทำ “Undo” กลับมาจรอีกทั้งการกระทำก่อนหน้านี้ได้มา เผชิญดูโค้ดตัวอย่างด้านล่าง# สร้างตัวเองแปลงชื่อเสียงเรียงนาม stack ลงมาเก็บข้อมูลการใช้งาน stack = [] # สารภาพข้อมูลตัวจำเดิมขนมจากลูกค้า input_data = input(‘Enter Data: ‘) # วนเวียนลูทำให้เรียบประกาศจรเรื่อยๆจนถึงผู้บริโภคจัดพิมพ์มาแหว end while input_data != ‘end’: # สมมติว่าผู้บริโภคบงการ undo ก็ pop ผลจาก stack if input_data == ‘undo’: if len(stack) > 0: removed_data = stackมันสมองpop() print(‘Undo Action Remove:’, removed_data) else: print(‘Stack Empty’) # ถ้ามิใช่คำประกาศิต undo ก็ใส่ข่าวสารแห่งหนลูกค้ากรอกเข้าไปณ stack ที่สร้างวาง else: stackมันสมองappend(input_data) print(‘Current Stack:’, stack) input_data = input(‘Enter Data: ‘) # ภายหลังได้มาคำสั่ง end ทำการ print คุณประโยชน์ณ stack ที่ประกอบด้วยสิงสู่ออกมา print(‘Final Stack:’, stack)OutputEnter Data: 1 Current Stack: [‘1’] Enter Data: 5 Current Stack: [‘1’, ‘5’] Enter Data: 2 Current Stack: [‘1’, ‘5’, ‘2’] Enter Data: 3 Current Stack: [‘1’, ‘5’, ‘2’, ‘3’] Enter Data: 1 Current Stack: [‘1’, ‘5’, ‘2’, ‘3’, ‘1’] Enter Data: undo Undo Action Remove: 1 Current Stack: [‘1’, ‘5’, ‘2’, ‘3’] Enter Data: undo Undo Action Remove: 3 Current Stack: [‘1’, ‘5’, ‘2’] Enter Data: 4 Current Stack: [‘1’, ‘5’, ‘2’, ‘4’] Enter Data: end Final Stack: [‘1’, ‘5’, ‘2’, ‘4’] Queueตัวต่อลงมาที่จะเสนอที่คราวนี้ก็ตกว่า “Queue” หรือก็ตกว่า “คิวบิก” แห่งดีฉันรู้จักกักคุมที่งานดามคิว ต่อคิว กระไรแปลนตรงนั้น ซึ่งคิวตรงนี้จักแตกต่างกับดัก Stack ซื่อที่คิวจะเป็นการ “เข้าก่อน คลอดก่อนกำหนด” ไม่ก็ “First In First Out” (FIFO) ก็ตกว่าตามคิวนั้นแหละ มนุษย์จรทาบคิวก่อนกำหนดก็ต้องคว้าสิทธิก่อนแม่นมั่นอยู่แล้ว พอดีฉันเอาเรื่อง Queue จรสลักรหัส ก็จักสนับสนุนแยกออกดีฉันสามารถว่าการข้อมูลที่มุ่งหวังแจกมันเป็นไปตามหลั่นได้มาอย่างแม่นยำ สมมตดุฉันเขียนรายการจัดการคิวบิกงานขึ้นไปชิงช้าสวรรค์ ซึ่งคนหัวนอนปลายตีนเข้าแถวก่อนกำหนดก็จำเป็นต้องได้ขึ้นชิงช้าสวรรค์ก่อน ดีฉันจักเขียนรายการคว้าต้นร่างรหัสข้างชะล้างตรงนี้import random # สร้างตัวเองดัดแปลงชื่อ queue ไว้เก็บข้อมูลมนุชหลักแหล่งต่อคิวขึ้นกระเช้าสวรรค์ queue = [] # มนุชที่จะมาเข้าแถว so_many_people = [‘Faye’, ‘Fang’, ‘Kaew’, ‘Golf’, ‘Mike’] # สุ่มมนุษย์มาเข้าแถวในราวทีละคนยากคนจนครบถ้วนทุกคน enqueue_number = 1 for i in range(len(so_many_people)): someone = randomมันสมองchoice(so_many_people) print(‘Join a queue : ‘.format(enqueue_number, someone)) so_many_people.remove(someone) queueมันสมองappend(someone) enqueue_number += 1 # เรียกหามนุษย์ลงมาขึ้นไปกระเช้าสวรรค์ติดตามคิว queue_number = 1 for i in range(len(queue)): print(‘Queue : ‘.format(queue_number, queue.pop(0))) queue_number += 1OutputJoin a queue 1: Mike Join a queue 1: Golf Join a queue 2: Faye Join a queue 3: Kaew Join a queue 4: Fang Join a queue 5: Mike Queue 1: Golf Queue 2: Faye Queue 3: Kaew Queue 4: Fang Queue 5: Mike Setอีกต้นสักตัวกับแนวทางข้อมูลที่มีค่ามากๆด้วยโน่นก็ตกว่า Set เพราะว่าครอบครองรูปพรรณประกาศที่เก็บเอาไว้ชุมนุมแต่จะมีมีลำดับข้างในพวก ไม่ว่าจักเก็บเนื้อเก็บตัวไรเข้าก่อนหรือหลังก็ไม่เป็นผลกระไร ด้วยกันอีกหนึ่งจุดเด่นสิ่งของ Set ก็คือจักไม่สมรรถเก็บข้อมูลที่ย้ำห้ามเข้าไปได้ คุณลักษณะเหล่านี้ลุ้นตัดทอนการทำงาน ลดโค้ดที่เราจำเป็นต้องสลักลงจรได้ที่มากๆความเช่นเราต้องการเขียนโค้ดสารภาพประกาศแห่งหนไม่ซ้ำกักคุมไม่มีเงินครบถ้วนจำนวน หลังจากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างออกมาทีละร่างกายจนสิ้น สมมติว่าเราไม่ไหวใช้ Set ก็จำต้องสลักรหัสเช็คทุกเที่ยวแหวข้อมูลแห่งรับสารภาพเข้ามานวชาตตรงนั้นย้ำกับข่าวสารแห่งหนคุ้นรับสารภาพลงมาจากนั้นรึเปล่า ก่อนจะเลือกแหวจักเหยาะหรือไม่ใส่มากขึ้นเข้า กับในระหว่างที่จะสุ่มคุณประโยชน์ออกมาก็คงจะจำต้อง import random ลงมาช่วยสุ่มตัวอย่างค่าออกมาอีก แต่ว่าถ้าหากดีฉันใช้ Set ตั้งแต่ต้นไม้ เรื่องก๊กตรงนี้ก็จักง่ายมากๆฉบับร่างรหัสด้านล่างนี้เลย# ก่อร่างสร้างตัวแปลง my_set วางเก็บข้อมูล my_set = set() # กำหนดปริมาณประกาศไม่ย้ำจองที่มุ่งหวัง limit_size = 5 # สารภาพข้อมูลจนกว่าจะจับกุมเปล่าย้ำกันครบถ้วนจำนวน while len(my_set) != limit_size: my_setมันสมองadd(input(‘Enter Number: ‘)) # ด้วยเหตุที่ Set ปราศจากลดหลั่น ข้อมูลที่เรียกหาใช้จึ่งเป็นการสุ่มออกมา for num in my_set: print(num)Output ครั้งแห่งหน 1Enter Number: 1 Enter Number: 1 Enter Number: 5 Enter Number: 4 Enter Number: 6 Enter Number: 4 Enter Number: 3 6 4 3 1 5ถึงแม้ว่าดีฉันรันรหัสเริ่มแรก ครบถ้วนใส่ input ลำดับดังเดิม ผลสรุปที่คว้าก็จะเรียงไม่เช่นเดียวกัน เพราะในระหว่างที่เก็บข้อมูลเหยาะณ Set ไม่มีงานเจาะจงลดหลั่นOutput ทีแห่ง 2Enter Number: 1 Enter Number: 1 Enter Number: 5 Enter Number: 4 Enter Number: 6 Enter Number: 4 Enter Number: 3 6 1 3 5 4 ด้วยว่า Data Structure สมมติว่าเราเข้าใจเกี่ยวการใช้งานประกาศแนวทางปะปนกัน เวลาแห่งหนดีฉันคว้าเขียนโปรแกรมจริงๆแล้วคัดเลือกอย่างข้อมูลลงมาใช้คืนอย่างเหมาะสม เราก็จักทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับถ้าเธอตอแยพัฒนา สตาร์กรองัพ แอปพลิเคชัน ด้วยกัน เทคโนโลยีของตัวเอง ?อย่ารอเลยเวลา ! เรียนรู้ความถนัดข้างดิจิทัลเพื่ออัพเกรดความสามารถสรรพสิ่งเธอ ริเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ครบครันทำจริงๆในครรลองคอร์สออนไลน์วันนี้ Advance Problem Solving ฿2,590.00 ฿2,090.00฿2,590.00 ฿2,090.00Add to cart Basic Motion Graphic & Animation ฿1,990.00 ฿1,290.00฿1,990.00 ฿1,290.00Add to cart Complete Arduino For Beginner ฿3,290.00 ฿1,990.00฿3,290.00 ฿1,990.00Add to cart COMPLETE ARDUINO FOR BEGINNER WITH ELECTRO KIT I ฿5,180.00 ฿2,590.00฿5,180.00 ฿2,590.00Add to cart

บทความอื่นๆ

10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดตั้งสกายไลท์ในประเทศไทย

ศึกษาเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของคุณเองในการติดตั้งสกายไลท์ อย่ามองข้ามเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพพลังงาน การป้องกันน้ำรั่วซึม การป้องกันเสียงและอีกหลายปัจจัยอื่น

Read More »
สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิตน่าเล่น 2021

เพลิดเพลินและพบกับประสบการณ์การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม PGSLOT คาสิโนออนไลน์ครบวงจรที่พร้อมจะมอบความบันเทิงให้คุณอย่างไม่อั้น เว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานของนักพนันได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้งานได้ง่ายในทุกขั้นตอน

Read More »
โบนัส SA บาคาร่า - วิธีที่แน่นอนในการเพิ่มรายได้ที่มีอยู่ของคุณ

โบนัส SA บาคาร่า – วิธีที่แน่นอนในการเพิ่มรายได้ที่มีอยู่ของคุณ

มีหลายวิธี SA ที่สามารถเพิ่มรายได้ของคุณจากเกมบาคาร่า แม้ว่าบางส่วนอาจไม่จำเป็นต้องถูกกฎหมาย แต่ก็อาจมีคนอื่น

Read More »