หวยสิงคโปร์

เขียน JavaScript เช่นไรจ่ายมองดูเป็นมือโปร

Developer Team BorntoDev Coมันสมอง, Ltd. Love1 Share Tweet ภาษารายการแห่งมีประโยชน์ณการนำเจียรใช้งานได้หลากหลาย ได้มาทั่ว Frontend กับ Backend ประการ JavaScript หลงเชื่อดุทั้งหมดแห่งหนรู้จักมักจี่การจดโปรแกรมก็จำเป็นต้องรู้จักหรือไม่ก็อาจจะชินสลักห้ามมา วันนี้เราจะลงมาดูกักคุมแหวจักเขียน JavaScript เช่นไรแจกดูเป็นมือโปร ตั้งชื่อแบ่งออกตัวนำความสำคัญ ซีกแห่งหนหวานคอแร้งที่สุดที่การทำให้โค้ดสรรพสิ่งดิฉันแลดูครอบครองมือโปรก็คืองานขนานนาม ไม่ว่าจักเป็นตัวเป็นตนดัดแปลงหรือชื่อฟังก์ชัน ดีฉันควรจะหลบฉากงานเรียกด้วยตัวแปรแห่งไม่ตัวนำความหมายหรือว่าทำให้เกิดความสับสน อย่างเช่นfunction toAccounting(n) if (n < 0) return '(' + Math.abs(n) + ')' else if (n >= 0) return n สมมตแบ่งออกประกอบด้วยฟังก์ชันถ้อยคำนวนตัวเลขทางบัญชี ร่างรหัสชั้นบนตรงนี้ จะมองเห็นสั่งการตั้งชื่อฟังก์ชันยังเปล่าพาหะความสำคัญชัดแจ๋ว “toAccounting” หากดีฉันไม่ได่เป็นผู้แต่งฟังก์ชันนี้ขึ้นไปลงมาหรือไม่ก็รหัสทั้งมวลมีมากร้อยบรรทัด กาลเวลาสถานที่ดีฉันย้อนลงมาแลดูก็อาจจะจำเป็นต้องเปลืองเวลาเรียนรู้ดุฟังก์ชันตัวนี้ประกอบด้วยไว้เพื่ออย่างไร จากนั้นใช้งานยังไง กับพารามิเตอร์แห่งหนรับสารภาพเข้าก็ชื่อว่า “n” สูงสุดทำเอาชวนเฉาะสวนเข้าเทิ่งดุจำเป็นจะต้องเหยาะคุณค่าอย่างไรเข้าไป ดีฉันสมรรถผลัดกันฟังก์ชันนี้จ่ายมีชื่อสถานที่ดีขึ้นคว้า อาทิเช่น “toAccounting” >> “numberToAccounting”“n” >> “number”โค้ดใหม่สิ่งของเราจักได้มาดำรงฐานะเช่นนี้function numberToAccounting(number) if (number < 0) return '(' + Mathมันสมองabs(number) + ')' else if (number >= 0) return number ฟังก์ชันควรรีเทิร์นคุณประโยชน์พ่างประการเดี่ยวจากฟังก์ชัน numberToAccounting จะเหเก้า่าณ if กับ else มีงาน return คุณค่าออกมาแตกต่างประการห้าม โดยหากเข้าไปเงื่อนปม if จักได้ผลลัพธ์ครอบครอง กรณี(string)เสียแต่ว่าหากเข้าไปในที่ else จักได้มาผลลัพธ์ดำรงฐานะ จำนวน(number) อาทิfunction numberToAccounting(number) if (number < 0) return '(' + Math.abs(number) + ')' else if (number >= 0) return number console.log(numberToAccounting(-5)) console.log(typeof numberToAccounting(-5)) consoleมันสมองlog(numberToAccounting(10)) console.log(typeof numberToAccounting(10))ผลลัพธ์(5) string 10 numberดิฉันจำเป็นต้องคัดเลือกว่าจะแบ่งออกฟังก์ชันของเรา return เป็นกรณีหรือว่าจำนวน ถ้าดีฉันเลือกคัดเรื่องดิฉันก็ว่าการคลี่คลายโค้ดในที่ซีกสิ่งของ else แจก return เป็นข้อความซะ แล้วก็คงจะผลัดกันชื่อเสียงเรียงนามฟังก์ชันเพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจได้การลงมือได้ดีขึ้นไปอีกขนมจาก “numberToAccounting” เป็น “numberToAccountingString”function numberToAccountingString(number) if (number < 0) return '(' + Math.abs(number) + ')' else if (number >= 0) return numberมันสมองtoString() console.log(numberToAccountingString(-5)) console.log(typeof numberToAccountingString(-5)) console.log(numberToAccountingString(สิบ)) console.log(typeof numberToAccountingString(10))ตอนนี้ผลลัพธ์ก็จะครอบครอง String ไม่ว่าจะเข้าไปเงื่อนปมไรก็ตาม(5) string 10 stringตัดทอนการงานแห่งหนไม่จำเป็นหลายหนฟังก์ชันที่ทำงาน#สลับซับซ้อนประกอบด้วยการดราฟท์เงื่อนปมอุดม ก็ไม่สมรรถดำเนินการได้พางเพราะว่าพารามิเตอร์สถานที่ส่งเข้าเปล่าตรงเผง ซึ่งถ้าดีฉันอยู่เหย้าเฝ้าเรือนจากนั้นดุมีกรณีต้นฉบับใดแห่งฟังก์ชันสรรพสิ่งดีฉันจะลงมือไม่ได้หรือไม่มุ่งหมายแจกกระทำ ดีฉันก็ควรแจ๋เขียนเงื่อนไขดราฟท์ตั้งแต่เริ่มเข้าไปฟังก์ชันซะก่อน ประการณฟังก์ชัน numberToAccountingString ถ้าหากค่าสถานที่รับเข้าไม่ใช่จำนวนก็จักก่อกำเนิด error ได้กระนี้function numberToAccountingString(number) if (number < 0) return '(' + Math.abs(number) + ')' else if (number >= 0) return number.toString() consoleมันสมองlog(numberToAccountingString(null))ผลลัพธ์error: Uncaught TypeError: Cannot read property ‘toString’ of nullจักมองเห็นแหวกระทั่งจักก่อกำเนิด error ขึ้นไปในที่บรรทัดสถานที่นฤมิต number เจียรดำรงฐานะ string ฟังก์ชันสรรพสิ่งดิฉันก็ลงมือจรแหล่บรรทัดต่อจากนั้น ซึ่งณข้อความแบบนี้ดิฉันสมรรถจ่ายหยุดการทำงานตั้งแต่เข้าณฟังก์ชันคว้าเลย อีกด้วยการก่อสร้าง Guard Clause ขึ้นมาดราฟท์ร่างโค้ดข้างล่างนี้function numberToAccountingString(number) consoleมันสมองlog(numberToAccountingString(null))ที่รหัสตรงนี้ยังประกอบด้วยชิ้นแห่งมากๆมนุชไม่นำพาจากไปในที่ขณะที่จารึกรหัสก็คือการดราฟท์เงื่อนปม จักเห็นแหวฟังก์ชันสรรพสิ่งดิฉันประกอบด้วยกิจธุระ 2 ต้นฉบับก็ตกว่าในกรณีที่ number ต่ำกว่า 0 กับในกรณีที่ number ควรค่าครอบครอง 0 ขึ้นไป ซึ่งในที่โค้ดดีฉันดราฟท์ที่ if ว่าif (number < 0)โค้ดนี้ก็ทั่วถึงณกรณีจำเดิมครบถ้วนต่อจากนั้น ในกรณีที่เปล่าเข้าข้อแม้ตรงนี้ก็หมายเรื่องดุจะดำรงฐานะกรณีที่ number ดำรงฐานะ 0 มากกว่า 0 แน่นอน แต่ในที่โค้ดสิ่งของเราก็อีกทั้งเขียนเพื่อที่จะเช็คอีกรอบอยู่else if (number >= 0)ซึ่งเป็นโค้ดสถานที่ไม่จำเป็น ดีฉันสมรรถเอาออกจรได้มาเพราะแห่งหนฟังก์ชันยังกระทำคว้าตามเดิม แถมอีกต่างหากตัดทอนเรื่อง’มากมาย’หรือ’ซึมซับคาบเกี่ยว’สรรพสิ่งรหัสโดยรวมลงได้มาfunction numberToAccountingString(number) !number.isNumeric()) return if (number < 0) return '(' + Math.abs(number) + ')' else return number.toString() ไม่ใช้ตัวแปรเดี่ยวเหตุด้วยทำทุกสิ่งณการจดโค้ดแห่งหนต้องดำเนินการหลายกระบวนการพอให้ได้มาผลลัพธ์ออกมา งานสร้างตัวเปลี่ยนเพื่อจะชดใช้ข้างในฟังก์ชันก็ดำรงฐานะชิ้นสำคัญสถานที่อาจจะถูกไม่เอาใจใส่ ลองดูจากโค้ดถ้อยคำเก้านราค้างข้างล่างตรงนี้const TAX_RATE = 1.1 const SHIPPING_DEFAULT = 5 function calculateTotal(items, options = ) if (items == null const testItem = [ price: 15, quantity: 2, price: 20, quantity: 1, price: 5, quantity: 4 ] consoleมันสมองlog(calculateTotal(testItem, )) consoleมันสมองlog(calculateTotal(testItem, shipping: 0 )) console.log(calculateTotal(testItem, discount: มันสมอง75 )) consoleมันสมองlog(calculateTotal(testItem, shipping: 12 ))ผลสรุป82 77 24.25 89ตัวแปร total ณฟังก์ชันนั้นไม่ผิดสร้างลงมาตั้งแต่เข้าฟังก์ชันและใช้การอคอยัพเดตค่าที่ตัวแปรเพื่อที่จะเก็บสนนราคาร่วม สนนราคาแห่งหนวาจาเก้านส่วนลด และสนนราคาพระขนองตรึกตรองเงินภาษี ซึ่งได้ผลลัพธ์กิจธุระเที่ยงตรง ทว่าถ้าเราย้อนมาเยียวยาฟังก์ชันตรงนี้ภายหน้า หรือไม่ก็ถ้าหากว่าฟังก์ชันนี้มีการงานสถานที่แวงดำรงฐานะสอดบรรทัด งานแห่งดีฉันจะเยียวยาบางอย่างกับดักตัวแปร total ก็อาจจะแจะทั้งฟังก์ชันพ้นก็ได้ ดีฉันจึงน่าสร้างตัวเปลี่ยนเพื่อที่จะใช้เก็บข้อมูลหรือไม่ก็ผลสรุปแบ่งออกตรงๆกับการงาน อย่างรหัสวาจาเก้านราติดอยู่ก็จักได้ออกมาเป็นconst TAX_RATE = 1.1 const SHIPPING_DEFAULT = 5 function calculateTotal(items, options = ) optionsมันสมองshipping === 0) shipping = optionsมันสมองshipping return itemCost * discountRate * TAX_RATE + shipping const testItem = [ price: 15, quantity: 2, price: 20, quantity: 1, price: 5, quantity: 4 ] consoleมันสมองlog(calculateTotal(testItem, )) consoleมันสมองlog(calculateTotal(testItem, shipping: 0 )) console.log(calculateTotal(testItem, discount: มันสมอง75 )) consoleมันสมองlog(calculateTotal(testItem, shipping: 12 ))ผลลัพธ์82 77 24.25 89จากวิธีต่างๆสถานที่เล่ามาที่คราวนี้ก็ครอบครองด้านจี๊ดๆแห่งหนเราสมรรถจับจรทำให้เรียบใช้กับการเขียน JavaScript สรรพสิ่งเราได้ง่ายดาย โปร่งใสเรื่องอาจจะเป็นเรื่องรากฐานประการการเรียกตัวแปร หรือว่าโปร่งใสเรื่องก็เกิดเรื่องจี๊ดๆโหรงเหรงๆอย่างอย่างข่าวแห่งรีเทิร์น ทว่าทั้งมวลตรงนี้หากดีฉันนำไปใช้รหัส JavaScript สรรพสิ่งดีฉันก็จักออกมาดูเหมือนมืออาชีพขึ้นไปมากมาย เพราะอันสำคัญที่การจดโค้ดไม่ใช่การจดแจกกระทำได้ แต่ได้ผลเป็นเหตุให้รหัสแก้ไขหวานคอแร้งด้วยกันอ่านแจ้งคว้านั่นเองครับผมข้อเขียนตรงนี้คำอธิบายเพิ่มเติมแก่นสารและรหัสแบบจากวีดีโอข้างล่างนี้นะขอรับ ถ้าหากใครแหย่จะดูร่างเต็มๆอธิบายทีละบรรทัดเว้นก็คลิกเข้าดูกันได้มา เค้าอธิบายเอาไว้ก้าวหน้าจังๆถ้าคุณตอแยปฏิรูป สตาร์กรองัพ แอปพลิเคชัน กับ เทคโนโลยีสิ่งของตนเอง ?อย่าคอยเลยเวลา ! ศึกษาความชำนาญข้างดิจิทัลเพื่อจะอัพเกรดความเก่งกาจสรรพสิ่งเธอ เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ครบครันปฏิบัติจริงๆที่ครรลองหลักสูตรออนไลน์วันนี้ Advance Problem Solving ฿2,590.00 ฿2,090.00฿2,590.00 ฿2,090.00Add to cart Basic Motion Graphic & Animation ฿1,990.00 ฿1,290.00฿1,990.00 ฿1,290.00Add to cart Complete Arduino For Beginner ฿3,290.00 ฿1,990.00฿3,290.00 ฿1,990.00Add to cart COMPLETE ARDUINO FOR BEGINNER WITH ELECTRO KIT I ฿5,180.00 ฿2,590.00฿5,180.00 ฿2,590.00Add to cart

บทความอื่นๆ

10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดตั้งสกายไลท์ในประเทศไทย

ศึกษาเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของคุณเองในการติดตั้งสกายไลท์ อย่ามองข้ามเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพพลังงาน การป้องกันน้ำรั่วซึม การป้องกันเสียงและอีกหลายปัจจัยอื่น

Read More »
สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิตน่าเล่น 2021

เพลิดเพลินและพบกับประสบการณ์การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม PGSLOT คาสิโนออนไลน์ครบวงจรที่พร้อมจะมอบความบันเทิงให้คุณอย่างไม่อั้น เว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานของนักพนันได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้งานได้ง่ายในทุกขั้นตอน

Read More »
โบนัส SA บาคาร่า - วิธีที่แน่นอนในการเพิ่มรายได้ที่มีอยู่ของคุณ

โบนัส SA บาคาร่า – วิธีที่แน่นอนในการเพิ่มรายได้ที่มีอยู่ของคุณ

มีหลายวิธี SA ที่สามารถเพิ่มรายได้ของคุณจากเกมบาคาร่า แม้ว่าบางส่วนอาจไม่จำเป็นต้องถูกกฎหมาย แต่ก็อาจมีคนอื่น

Read More »